Dobro došli.

Pozivamo Vas da doživite i kušate čašu Terra Madre vina i da nam se pridružite u razgovoru koji se odvija već stoljećima, na jeziku koji svatko može razumjeti.
Prirodna i čista kaplja s kamena!

Naša priča

Priča o našem vinogradu na Vinogorju Komarna, započela je stenjanjem teških strojeva koji su zarinuli svoje čelične čeljusti u kamene gromade, šikarje i makiju, rujući pohlepno grumenčiće zemlje. Teške kamene gromade, sitnile su se i drobile pod udarcima šiljastih čekića i moćne tehnike stvarajući kaldrmane plohe pripremljene za daljnja drobljenja i rad.

posjetite nas

rezervirajte posjet

17

Površina/ha

2600

Sunčani sati

700

Padaline/mm

600

Proizvodnja godišnje/hL