VINOGORJE

Najmlađe vinogorje

NADMORSKA VISINA

Nadmorska visina ide do 130 m

NAGIB

Nagib terena prosječno 30%, negdje i do 45%

TLO

Vapnenac

2600 Sunčanih sati
700 mm godišnje padalina

Sortiment

Vinova loza je sađena gustoćom od 7200 cijepova po hektaru, a zastupljene sorte su:

75

PLAVAC MALI

10

POŠIP

10

SYRAH

5

OSTALE SORTE

eKOLOŠKA PROIZVODNJA

Razlog za ekološku proizvodnju je bilo zatečeno stanje 2009. godine. Površina koju smo krenuli pripremati za sadnju bila je prekrivena šumom i niskim raslinjem i na njoj se nije odvijala nikakva obrada. Dovoljno udaljena od prometnica, a opet dovoljno blizu moru, vjetar koji neprestano puše, idealni su za uzgoj vinove loze na ekološki način. U obradi tla ne koristima herbicide, velika većina poslova se odvija ručno ili uz pomoć mehanizacije prilagođene za tu namjenu. Tlo se tretira isključivo ekološkim certificiranim gnojivima, a sama loza se tretira isključivo bakrom i sumporom.
Kod proizvodnje vina upotrebljavaju se autohtoni kvasci koji su dovoljni s obzirom na ekološke uvjete obrade vinograda. Od samih početaka naši vinogradi se nalaze pod testiranjima od nadležnih institucija kako bi se dobio ekološki znak. Napokon, berba 2013. nosi na sebi ekološki znak.

Mi poznamo kvalitetu.

PRIDRUŽITE NAM SE!