Naša priča

Priča o našem vinogradu na Vinogorju Komarna, započela je stenjanjem teških strojeva koji su zarinuli svoje čelične čeljusti u kamene gromade, šikarje i makiju, rujući pohlepno grumenčiće zemlje. Teške kamene gromade, sitnile su se i drobile pod udarcima šiljastih čekića i moćne tehnike stvarajući kaldrmane plohe pripremljene za daljnja drobljenja i rad.

Prekopani obronci, sablasno obojani od makije i šikarja, samo su nakratko odahnuli.

Moćni teški stroj, zatutnjao je svojim čeličnim zubima, mičući se puževim korakom, a pravilno zdrobljene gredice kamena i zemlje, počeše se slagati poput stranica knjige-jedna na drugu, poput morskih valova, što se u pravilnim razmacima valjaju jedan za drugim.

Došao je dan kada su zasađeni prvi trsovi. Ukamenu udrobinu tiskale su se mlade sadnice, kako bi svojim korijenom prigrlile bar grumenčić zemlje, čekajući dar s neba – kišu Božju.

 

Uskoro, mladice loze orošiše se prvim izbojima i prutićima, pretvorene u zelene zmijolike redove koji su se na dnu strmine utapali u more.

Nakon prve pljevidbe ukazale su se prve čeljubice, prvi grozdići, pokazujući se skoro stidljivo, kao da su željeli ostati samozatajni, prkoseći ponosno i kamenu i mjestu svog čudesnog uzdignuća.

Započe tako nova priča o tajni vinogorja Komarna. U toj priči sve je prirodno, kao Bogom dano; od sadnje, uzgoja, zaštite, prehrane sve do berbe i prerade.

2008

Početak naše priče.

2010

Prva berba.

2013

Ekološki certifikat

2014

Prva nagrada-zlatna medalja Dubrovnik Festwine

2017

Prerada vina u našem podrumu.

2018

Otvorena kušaona.